VVSmiljö är inriktade på att utföra konsulttjänster inom det VVS-tekniska området till kunder med varierande krav och behov. Som oberoende konsult har vi kunskaper att hjälpa till i alla skeden - från första idé till färdigt projekt. Vi har inte bara spetskompetens utan med vår kunskap och erfarenhet ser vi helheten i ett projekt. Omfattningen av våra uppdrag utgår från våra kunders krav och önskemål. Genom ett nära samarbete med kunden är vår strävan att i enlighet med samhällets krav tillmötesgå dessa på bästa möjliga sätt. Vi vill skapa platser där människor trivs. Detta uppnås genom en medveten satsning av alla medarbetare. Motivationen hos företagets medarbetare är avgörande för att uppnå väl genomförda uppdrag.

 

Verksamheten inom projektering består bl.a. av följande områden:

  • Industrilokaler
  • Skolor och daghem
  • Offentliga lokaler / handel
  • Vård och omsorg
  • Kontor
  • Bostäder
  • Idrotts- och friskvårdsanläggningar

 

Vi utför bl.a.