Besiktningar av VVS

När entreprenaden närmar sig färdigställande har vi kompetens att genomföra för- och slutbesiktningar. Vi utför besiktningar inom hela VVS-området inklusive styr och övervakningsentreprenader. Vi utför även statusbesiktningar på befintliga fastigheter som ligger till grund för förvärv eller beslut om nyinvesteringar.

 

Behöver du hjälp med besiktningar?
Ring 031-704 53 00