Utredningar, förstudier och kalkyler

För vissa projekt är vi i tidiga skeden inkopplade för utredningar och förstudier. En förstudie resulterar i ett åtgärdsförslag och enklare principritningar. Förstudiens innehåll visar på systemval vid ny- eller ombyggnad och energibesparingsåtgärder för befintliga system. Tillsammans med kostnadsuppskattningar och kalkyler ligger detta till grund för investeringsbeslut.

 

Behöver du hjälp med utredningar, förstudier eller kalkyler?
Ring 031-704 53 00