VI LÄGGER
ENERGI PÅ
ENERGI

VVSmiljö är det lilla företaget
med stor kvalité och ett
personligt engagemang.

VVSmiljö i Göteborg AB är konsulter inom hela VVS-området.

Som oberoende och fristående konsult arbetar vi i flera olika skeden i ett projekt. Vi tar fram handlingar för alla typer av entreprenader.

 

Ring oss på telefon 031-704 53 00

Vi hjälper dig med

Projektering

Tillsammans med kompetenta medarbetare och moderna program utför vi konstruktionsarbete inom hela VVS-området.

Kontroll

Som en hjälpande hand till beställaren på arbetsplatsen utför vi kontroller på plats. Vi bevakar att handlingar följs och att utförandet får rätt kvalité.

Utredningar, förstudier & kalkyler

I ett tidigt skede utför vi utredningar och förstudier, vilka tillsammans med kalkyler och kostnadsuppskattningar utgör grund för investeringsbeslut.

Besiktningar

Vi utför såväl slut- som statusbesiktningar inom hela VVS-området.

Energideklaration, klimatsimulering & energianalyser

Vi utför energideklarationer, klimatsimuleringar och energianalyser. Genom dessa möjliggörs skapandet av en optimerad energianvändning.

ISO-certiferade 9001 14001

Vi är certifierade

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.