Kontroll av VVS

Byggnadsnämndernas inspektion och kontroll på arbetsplatsen försvann inom kommunerna i mitten på 90-talet. Kontrollen utförs idag av projektets kvalitetsansvarige och via entreprenörernas egenkontroller. Egenkontrollerna är inarbetade i respektive entreprenörs kvalitetssystem.

Som beställarens förlängda arm på arbetsplatsen hjälper vi till med kontroller på plats. Vi bevakar då att handlingar följs och att utförandet får rätt kvalité. Kontrollerna omfattar även att av entreprenören valda produkter har rätt data ur energi- och miljösynpunkt. Kontrollerna sker i gott samarbete med beställare och entreprenör och ses ofta som en win - win situation. Kontrollerna bidrar ofta till mindre anmärkningar vid besiktningstillfället och anläggningen kan fortare tas í bruk.

Inom dessa uppdrag utför vi också ekonomisk granskning av tilläggs- och ändringsarbeten. Vi granskar även olika typer av provningar t.ex. täthetsprovning, provtryckning, filmningar etc.

 

Behöver du hjälp med kontroller?
Ring 031-704 53 00