Energideklaration

Energideklarationen ger information om byggnaders energianvändning till ägare, hyresgäster eller köpare av en fastighet eller byggnad, men också till allmänheten. Energianvändningen utgör ofta en viktig del av en byggnads driftskostnader. Om det finns lämpliga åtgärder att vidta i en byggnad för att sänka energianvändningen så ska också förslag till sådana åtgärder finnas med i deklarationen. Dessa rekommendationer kan därför utgöra en värdefull information till fastighetsägare, men även vara intressanta för dem som är spekulanter vid förvärv av fastigheter.

Sedan den 1 januari 2014 sker ändringar i reglerna om energideklaration. Ändringarna gäller bland annat att energiklasser som införs i deklarationerna och att systemet med ackrediterade kontrollorgan upphör att gälla, för att i stället ersättas med krav på personcertifiering. Den som upprättar energideklarationer ska vara certifierad energiexpert.

Vi kan bistå med certifierade energiexperter som utför energideklarationer.

På Boverkets webbplats kan du hitta mer information om energideklarationen och hur den går till.

Klimatsimulering

För att förstå hur människor, utrustning, byggtekniska åtgärder och yttre faktorer påverkar en modern byggnad har vi avanserade program för att simulera detta. Dagens byggnader är komplexa ur klimatsynpunkt. Byggnaders utformning och den apparatur som idag installeras i moderna byggnader skapar ett lika stor kylbehov sommartid som värmebehov vintertid. Att med dessa förutsättningar vara energismart är en utmaning!

Klimatsimulering krävs för att kunna projektera och dimensionera optimala tekniska system, anpassade för byggnaden.

Energianalyser utförs dels vid projektering för nybyggnation för större ombyggnader eller för befintliga byggnader. För nyproduktioner eller omfattande ombyggnader visar energianalysen på att byggnaden är bättre än eller lika bra som samhällets krav på referensbyggnaden.

För en befintlig byggnad ger en energianalys mycket information om byggnadens status och utgör grunden för energiförbättringsåtgärder och förslag på energibesparingar. Energianalyser omfattas alltid av platsbesök och en okulär besiktning. Utöver att besiktiga de traditionella VVS-systemen utförs en noggrann undersökning av bl.a:

  • Byggnadens skick - isolering, täthet, fönster m.m.
  • Styr och övervakning - drifttider, driftstrategier m.m.
  • Belysning - drifttider, styrning m.m.
  • Mätningar - temperatur, fukt, luftflöden, vattenflöden, effekter m.m.
  • Taxor för olika abonnemang

 

Behöver du hjälp med energideklarationer, klimatsimuleringar eller energianalyser?
Ring 031-704 53 00